Min tipoldefar Jens Larsen Lindgreen (1851-1934) med sit oldebarn, min far Helge.